Co możemy zrobić dla siebie?

W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat liczba zachorowań i zgonów na nowotwory gwałtownie rosła.U mężczyzn nastąpił wzrost o 55 tysięcy zachorowań, u kobiet o około 53 tysiące zachorowań rocznie. Wzrost zachorowań spowodował równocześnie wzrost liczby zgonów nowotworowych, odpowiednio u mężczyzn 0 32 tysiące, u kobiet o 21 tysięcy rocznie. W ostatnich latach notuje się spadek bezwzględnej liczby zgonów na nowotwory u mężczyzn, natomiast u kobiet notuje się gwałtowny wzrost zachorowalności oraz zah...
More