Skala Bi-rads

Skala Bi-rads została opracowana przez Amerykańskie Towarzystwo Radiologiczne. Jest to  klasyfikacja zmian widocznych w badaniu USG, mammografii czy MRI, która  definiuje terminologię jaką należy posługiwać się w opisach badania oraz strukturę opisu badania. Na jej podstawie lekarz decyduje o sposobie postępowania – obserwacji, wcześniejszej kontroli radiologicznej, czy interwencji chirurgicznej.

Klasyfikacja Bi-rads wyróżnia 7 kategorii

0 – konieczne dodatkowe badania w celu uzupełnienia rozpoznania

1 – obraz badania prawidłowy

2 – zmiana łagodna (tłuszczak, torbiel, inwolucyjny gruczolakowłókniak, węzły chłonne wewnątrzpiersiowe, typowe łagodne mikrozwapnienia)

3 – zmiana prawdopodobnie łagodna – ryzyko złośliwości jest mniejsze niż 2% – (dobrze odgraniczone guzki, skupiska jednorodnych mikrozwapnień, asymetryczne zagęszczenia). Standardowe postępowanie polega na obserwacji i badaniu kontrolnym za 6 miesięcy.

4 – zmiany podejrzane – ryzyko złośliwości 2 – 94% – ( guzki nieostro odgraniczone, niejednorodne mikrozwapnienia). Postępowaniem z wyboru jest biopsja mammotomiczna lub biopsja gruboigłowa.

5 – zmiany złośliwe – ryzyko złośliwości jest większe niż 95% – ( guzki spikularne, polimorficzne mikrozwapnienia). Postępowaniem z wyboru jest  leczenie operacyjne

6 – rak piersi potwierdzony w badaniu histopatologicznym