Znamię barwnikowe

Zwiększająca się liczba zachorowań na raka i czerniaka skóry związana jest z nadmierną ekspozycją na promienie UVR. Tylko edukacja społeczeństwa i świadomość konsekwencji wynikających z nadmiernej ekspozycji skóry na działanie UVR (słońce, solaria) mogą zmniejszyć liczbę zachorowań na nowotwory skóry. Za najistotniejsze czynniki zwiększonego czynnika zachorowania na czerniaki uznaje się intensywne promieniowanie ultrafioletowe naturalne – promienie słoneczne i sztuczne (solaria i łóżka opalające), przebyte oparzenia słoneczne – zwłaszcza w dzieciństwie, stałe drażnienie mechaniczne lub chemiczne skóry. Podejrzenie czerniaka skóry to zmiany, które rozwinęły się w niezmienionej uprzednio skórze lub na podłożu znamienia barwnikowego. Najważniejszym elementem pozwalającym na wczesne rozpoznanie jest badanie skóry całego ciała pacjenta dermatoskopem.

Zgłoś się do lekarza gdy zauważysz : powiększenie, zmianę kształtu, zmianę koloru, obecność stanu zapalnego, sączenie lub krwawienie ze zmiany albo widoczny strup, zaburzenia czucia (świąd i przeczulica), gdy średnica zmiany ma powyżej 7mm.