USG

USG służy do wykonywania badań narządów jamy brzusznej, oceny tarczycy, zmian patologicznych w piersi oraz tętnic i żył kończyn dolnych oraz tętnic szyjnych.