USG SonoScape S8 już w gabinecie

USG SonoScape S8 posiada głowicę convex i liniową. Służy do wykonywania badań dopplerowskich żył i tętnic kończyn dolnych,tętnic szyjnych,  oceny narządów miąższowych jamy brzusznej, piersi, tarczycy oraz guzków tkanki podskórnej.zdjęcie