Żylaki kończyn dolnych, przewlekła niewydolność żylna

Żylaki kończyn dolnych są objawem przewlekłej niewydolności żylnej. Wyróżnia się żylaki pierwotne występujące przy prawidłowej wydolności układu żył głębokich i żylaki wtórne, które powstają w następstwie niewydolności żył głębokich, przeszywających lub w wyniku istnienia przetok tętniczo – żylnych.

Powstawanie żylaków kończyn dolnych wiąże się z

– osłabieniem ściany żyły

– niewydolnością zastawek żylnych

– wzmożonym ciśnieniem hydrostatycznym w układzie żylnym

– czynnikami  genetycznymi

Wszystkie wymienione czynniki mają wpływ na rozwój przewlekłej niewydolności żylnej co manifestuje się pojawieniem żylaków na kończynach dolnych.

Diagnostykę chorób układu żylnego przeprowadza się obecnie za pomocą badania USG Doppler, które pozwala ocenić zmiany morfologiczne i czynnościowe w badanych naczyniach żylnych. W wyniku badania dopplerowskiego możemy stwierdzić nieprawidłowości budowy ściany żył, obecność żylaków, niewydolności zastawek i perforatorów oraz obecność zakrzepicy czynnej lub przebytej w świetle naczynia.

Najczęstszym objawem przewlekłej niewydolności żylnej są obrzęki, uczucie ciężkości nóg, przebarwienia skórne w postaci tzw. pajączków(teleangiectasii) oraz żylaki.

Leczenie przewlekłej niewydolności żylnej może być zachowawcze (stosowanie leków flebotropowych lub kompresjoterapia) lub zabiegowe (skleroterapia, wycięcie żyły odpiszczelowej, odstrzałkowej,usunięcie żylaków dopływów w/w żył).

Przewlekła niewydolność niewydolność żylna jest chorobą często spotykaną zarówno u kobiet jak i u mężczyzn, a nie leczona prowadzi do licznych powikłań w postaci znacznych obrzęków podudzi, olbrzymich żylaków, powstawania zakrzepicy w układzie żył powierzchownych i głębokich oraz troficznych owrzodzeń podudzi.