Zespół jelita drażliwego (IBS)

Zespół jelita drażliwego (IBS) jest to przewlekła choroba jelita cienkiego i grubego, trwająca ponad 3 miesiące, objawiająca się zaburzeniami wypróżnień, bólami i wzdęciami brzucha. Nie jest uwarunkowany zmianami organicznymi, ani biochemicznymi.

Najważniejszymi czynnikami powodującymi  zespół jelita drażliwego są:

– dieta ubogoresztkowa

– zmiany w sferze psychicznej

– zaburzenia motoryki jelitowej i czucia trzewnego

– zaburzenia flory bakteryjnej

Zespół jelita drażliwego występuje u około 20% populacji dorosłych, głównie w  wieku 20-40 lat, w przeważającej częstości u kobiet.

Objawami IBS są:

– zaparcia

– biegunki

– ostre kurczowe bóle brzucha

– wzdęcia brzucha

– domieszka śluzu w kale

– odbijania

– zgaga

– zaburzenia miesiączkowania

– zaburzenia oddawania moczu

– zaburzenia w sferze psychicznej (depresja, lęk)

W badaniu fizykalnym stwierdza się czasami wzdęcia brzucha i wzmożoną perystaltykę.

Zespół jelita drażliwego występuje w postaci

1.z biegunką

2.z zaparciem

3.mieszanej

Postępowanie diagnostyczne jest prowadzone w kierunku wykluczenia zmian organicznych powodujących powyższe dolegliwości. W tym celu wykonuje się:

morfologię krwi, badania biochemiczne krwi, OB, badanie ogólne moczu, badanie kału na obecność pasożytów lub krwi, badanie bakteriologiczne kału, badanie dolnego i górnego odcinka przewodu pokarmowego.

Zespół jelita drażliwego można rozpoznać na podstawie obecności 2 z 3 poniższych objawów:

– zmniejszenie lub ustąpienie dolegliwości po oddaniu stolca

– zmiana objętości i konsystencji stolca

– zmiana rytmu wypróżnień (zaparcia, biegunki)

Leczenie:

– odpowiednia dieta

– farmakologia

– psychoterapia

Rokowanie:

choroba ma przebieg łagodny, trudne jest całkowite wyleczenie.