Żylaki kończyn dolnych, przewlekła niewydolność żylna

Żylaki kończyn dolnych są objawem przewlekłej niewydolności żylnej. Wyróżnia się żylaki pierwotne występujące przy prawidłowej wydolności układu żył głębokich i żylaki wtórne, które powstają w następstwie niewydolności żył głębokich, przeszywających lub w wyniku istnienia przetok tętniczo - żylnych. Powstawanie żylaków kończyn dolnych wiąże się z - osłabieniem ściany żyły - niewydolnością zastawek żylnych - wzmożonym ciśnieniem hydrostatycznym w układzie żylnym - czynnikami  genet...
More