Laserowe usuwanie żylaków kończyn dolnych

zdjęcie żylakiNowa wewnątrznaczyniowa metoda małoinwazyjnego leczenia żylaków kończyn dolnych

Wewnątrznaczyniowa metoda leczenia żylaków kończyn dolnych,  zaliczana jest do wspólnej grupy nazywanej ablacją (leczeniem ablacyjnym). Dzięki wysokiej skuteczności i małoinwazyjnemu charakterowi metody te są coraz częściej proponowane przez lekarzy i wybierane przez zgłaszających się do nich pacjentów. Do ważnych zalet nowych metod należy możliwość wykonania zabiegów w trybie ambulatoryjnym, bezpieczeństwo, mała częstość powikłań oraz nieobecność nacięć skórnych i blizn po zabiegowych. W naszym centrum wykorzystujemy wewnątrznaczyniową terapią laserową (Endovenous Laser Therapy, EVLT).

Wykorzystując tą metodę lekarz doprowadza do uszkodzenia wewnętrznej warstwy komórkowej naczynia żylnego, czyli śródbłonka, co skutkuje rozwojem stanu zapalnego, obkurczeniem i stopniowym włóknieniem żylaka.

Przebieg zabiegu.

Po przygotowaniu przed zabiegowym pacjenta, które obejmuje wyznaczenie przebiegu żylaków (tzw. mapowanie) za pomocą badania USG Doppler, ogolenie i  odkażenie okolicy poddawanej leczeniu, wykonuje się nakłucie naczynia za pomocą igły ze światłem, przez które wprowadza się do światła żylaka prowadnik.

Następnie igła jest usuwana, a w świetle naczynia zostaje jedynie drut prowadzący, po którym lekarz wprowadza koszulkę naczyniową będącą krótką, cienką elastyczna rurką, posiadającą zastawkę zapobiegającą wynaczynianiu się krwi z naczynia i zapewniającą dostęp do jego światła. Przez koszulkę naczyniową wprowadzany jest cewnik (catheter) do możliwie najdalej położonego od wkłucia miejsca w chorym naczyniu. Kolejnym etapem jest wprowadzenie przez światło cewnika cienkiego światłowodu.

Opisywana metoda nakłucia naczynia i uzyskaniu dostępu do jego wnętrza nazywana jest techniką Seldingera. Szczególną jej zaletą jest brak konieczności wykonywania wielu nacięć skórnych, przez co na powłokach ciała nie pozostają blizny, pogarszające ostateczny efekt kosmetyczny i leczniczy.

W kolejnym etapie, powoli wyciągając cewnik wraz z umieszczonym w jej świetle światłowodem (końcówka światłowodu jest wysunięta poza cewnik) aplikowane są do naczynia impulsy laserowe najczęściej o długościach fali 810 nm, 940 nm, 980 nm i 1064 nm,

Impulsy, dostarczane do wnętrza naczynia, stanowią bodźce, zapoczątkowujące rozwój stanu zapalnego, obrzęk i obkurczenie śródbłonka (wewnętrznej warstwy komórkowej naczynia), a następnie włóknienie i trwałe zamknięcie żylaka. Włóknienie i procesy degeneracyjne są sygnałem dla komórek układu żernego organizmu (głównie dla komórek pochłaniających materię organiczną, czyli makrofagów) do stopniowego wchłaniania (fagocytowania) i degradacji materii organicznej pochodzącej ze zwłókniałego żylaka, co skutkuje ostatecznym jego zanikiem.

Zalety leczenia metodą ablacji żylaków kończyn dolnych

Stosowana w naszym centrum metoda ablacji żylaków kończyn dolnych cechują się wysoką skutecznością, wysokim bezpieczeństwem, możliwością wykonania zabiegu w znieczuleniu miejscowym przy użyciu małych ilości środków znieczulających. Niewielki dyskomfort, związany z leczeniem, brak konieczności wykonywania nacięć skórnych oraz możliwość leczenia w trybie ambulatoryjnym, bez konieczności hospitalizacji stanowią dodatkowe atuty leczenia za pomocą ablacji. Ponadto brak uciążliwego przygotowania przed zabiegowego oraz możliwość powrotu do codziennych aktywności w praktycznie nieograniczonym zakresie bezpośrednio po zabiegu stanowią dodatkowe zalety, zwłaszcza dla osób, które cenią swój czas i nie chcą być ograniczone koniecznością długotrwałej i wymagającej rekonwalescencji.